06191001213

ارتباط با ما

آدرس : استان خوزستان -اهواز ، کیانپارس خیابان هفدهم شرقی شرکت مهندسی پیمایش ارتباط اکسین

کد پستی : 6155977578

تلفن : 06133389282 - 06133373193 - 06191001711 - 06191001213

پست الکترونیکی : info@peoxin.ir

تلفن همراه مدیران فروشگاه جهت تماس های ضروری :

سرپرست واحد بازرگانی : 09330652713 سرکار خانم ادیب فر