06191001213

کد های تخفیف

1 - از طریق جشنواره ها (رویدادهای خاص: نوروز، یلدا،...)

2 - از طریق کانال ها و شبکه های ارتباطی در فضای مجازی

3 - از طریق پیام کوتاه و ایمیل ویژه مشتریان وفادار