06191001213

کولر گازی محدوده ظرفیت سرمایشی ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr

نوع نمایش :
36 کالا
کولر گازی 30000 هایسنس مدل HRH-30TQ  - Hisense HRH-30TQ Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 30000 هایسنس مدل HRH-30TQ

Hisense HRH-30TQ Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 18000 هایسنس مدل HIH-18TG - Hisense HIH-18TG 18000 Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 18000 هایسنس مدل HIH-18TG

Hisense HIH-18TG 18000 Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 24000 هایسنس مدل HIH-24TG - Hisense HIH-24TG Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 هایسنس مدل HIH-24TG

Hisense HIH-24TG Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 30000 اسپلیت هایسنس مدل HIH-30VQ - Hisense HIH-30VQ Inverter Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 30000 اسپلیت هایسنس مدل HIH-30VQ

Hisense HIH-30VQ Inverter Air Conditioner

به من اطلاع بده
 کولر گازی 18000 ال جی مدل Next Fighting NF187ST3  - LG Next Fighting NF187ST3 Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 18000 ال جی مدل Next Fighting NF187ST3

LG Next Fighting NF187ST3 Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 18000 ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 - LG Next Plus II NP187SK1 Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 18000 ال جی مدل Next Plus II NP187SK1

LG Next Plus II NP187SK1 Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 24000 ال جی مدل Next Plus BV246STQ - LG Next Plus BV246STQ Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 ال جی مدل Next Plus BV246STQ

LG Next Plus BV246STQ Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 18000 ال جی مدل Next Titan NT187SK3 - LG Next Titan NT187SK3 Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 18000 ال جی مدل Next Titan NT187SK3

LG Next Titan NT187SK3 Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 24000 ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C - LG Next Fighting NF247ST3-C Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C

LG Next Fighting NF247ST3-C Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 30000 ال جی بیگ Big Inverter TB307 SK1 - LG Big Inverter 30000 TB307 SKI Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 30000 ال جی بیگ Big Inverter TB307 SK1

LG Big Inverter 30000 TB307 SKI Air Conditioner

به من اطلاع بده
 کولر گازی 24000 ال جی مدل New Titan NB246TQ  - LG New Titan NB246TQ 24000 Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 ال جی مدل New Titan NB246TQ

LG New Titan NB246TQ 24000 Air Conditioner

به من اطلاع بده
 کولر گازی 24000 ال جی مدل New Titan NB246TC  - LG New Titan NB246TC 24000 Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 ال جی مدل New Titan NB246TC

LG New Titan NB246TC 24000 Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 12000 ال جی مدل Titan S126TQ - LG Titan S126TQ Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 12000 ال جی مدل Titan S126TQ

LG Titan S126TQ Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 18000 ال جی مدل Titan S186TC - LG S186TC Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 18000 ال جی مدل Titan S186TC

LG S186TC Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 24000 سامسونگ مدل AR25KPFU-MAX - Samsung AR25KPFU-MAX Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 سامسونگ مدل AR25KPFU-MAX

Samsung AR25KPFU-MAX Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولرگازی 24000 سوپرانو مدل SNO-24CST - SOPRANO SNO-24CST Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کولرگازی 24000 سوپرانو مدل SNO-24CST

SOPRANO SNO-24CST Air Conditioner

ناموجود
کولرگازی 30000 سوپرانو مدل SNO-30CST - SOPRANO SNO-30CST Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کولرگازی 30000 سوپرانو مدل SNO-30CST

SOPRANO SNO-30CST Air Conditioner

ناموجود
کولر گازی 24000 سوپرانو مدل SNO-24CW/TP - SOPRANO SNO-24CW/TP Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کولر گازی 24000 سوپرانو مدل SNO-24CW/TP

SOPRANO SNO-24CW/TP Air Conditioner

ناموجود
کولر گازی 24000 سوپرانو مدل SNO-24CHF - SOPRANO SNO-24CHF Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کولر گازی 24000 سوپرانو مدل SNO-24CHF

SOPRANO SNO-24CHF Air Conditioner

ناموجود
کولر گازی 24000 تی سی ال مدل TAC-24CHS/JE - TCL TAC-24CHS/JE Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 تی سی ال مدل TAC-24CHS/JE

TCL TAC-24CHS/JE Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 24000 تی سی ال TAC-24 CHS/JEI - TCL TAC-24 CHS/JEI Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 تی سی ال TAC-24 CHS/JEI

TCL TAC-24 CHS/JEI Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 24000 تی سی ال مدل TAC-24 CS/JET - TCLTAC-24 CS/JET Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 تی سی ال مدل TAC-24 CS/JET

TCLTAC-24 CS/JET Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 30000 تراست مدل TMSAB-30CT3B - TRUST TMSAB-30CT3B Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 30000 تراست مدل TMSAB-30CT3B

TRUST TMSAB-30CT3B Air Conditioner

به من اطلاع بده
کولر گازی 24000 تراست مدل TMFS-24CT3 - TRUST TMFS-24CT3 24000 Air Conditioner
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به من اطلاع بده

کولر گازی 24000 تراست مدل TMFS-24CT3

TRUST TMFS-24CT3 24000 Air Conditioner

به من اطلاع بده
loading

در حال بازیابی ...